sv. 27 | Vyjádření profesora Masaryka [1910]

  • Die Zeit – Morgenblatt, 9, 1910, č. 2966, s. 2, 27. 12. Nepodepsáno.