sv. 27 | Společný klub ve Vídni [1907]

  • Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální, 14, 1906/1907, č. 9, s. 641–642, 20. 6. 1907; č. 10, s. 721–722, 20. 7. 1907. Podepsáno S.