sv. 19 | Ministr Gautsch a naše Gautschiáda [1887]

  • Čas, 1, 1886–1887, č. 21, s. 321–327, 20. října 1887; č. 22, s. 337–338, 5. listopadu 1887; č. 23, s. 353–354, 20. listopadu 1887. Nepodepsáno.