sv. 19 | M. Opatrný, Příspěvek ke kritice RK [1886]

Poznámky k textům jiných autorů
  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 8–9, s. 340–343, 15. května–června 1886. Poznámka Redakce na s. 342.