sv. 19 | J. Vančura, Jak soudí literární historie o původu epických písní RK a RZ [1886]

Poznámky k textům jiných autorů
  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 8–9, s. 346–349, 15. května–června 1886. Poznámka Red. na s. 349.