sv. 19 | J. Vlček, RK a RZ ze stanoviska literárněhistorického [1886]

Poznámky k textům jiných autorů
  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 8–9, s. 349–355, 15. května–června 1886. Poznámka Red. na s. 349.