sv. 19 | A. Seydler, T.G. Masaryk, Základové Konkrétné logiky [1886]

Poznámky k textům jiných autorů
  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 8–9, s. 370–376, 15. května–června 1886. Rubrika: Logika.