sv. 19 | J. Goll, Historický rozbor básní RK [1886]

Poznámky k textům jiných autorů
  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 10, s. 422–426, 15. července 1886. Poznámka T. G. Masaryka na s. 425. Nepodepsáno.