sv. 19 | Dr. Em. Kovář: Odpověď panu dr. Fr. Bačkovskému [1886]

Poznámky k textům jiných autorů
  • Athenaeum, 4, 1886–1887, č. 3, s. 108, 15. prosince 1886. Přílohy. Poznámka na s. 108 podepsána Redaktor.