sv. 19 | A. Seydler: Zasláno [1887]

Poznámky k textům jiných autorů
  • Athenaeum, 5, 1887–1888, č. 3, s. 86–88, 15. prosince 1887. Poznámka Redakce na s. 87.