sv. 19 | Odpověď prof. J. Kvíčalovi [1887]

V rukopisné pozůstalosti T. G. Masaryka, fond TGM, signatura P 28, 1–8, krabice 192, je uloženo 15 archů papíru A5 a menších. Jsou vloženy do obálky s nadpisem Analýze Obrany Kvíčalovy, která měla vyjít v Ath. 15. 10. 1887. 13 archů je očíslováno Masary­kem, zbylé archy a útržky jsou přiloženy. Číslice uváděné v našem otisku v pravém hor­ním rohu odpovídají očíslování stránek v rukopise.