sv. 19 | Materiály ke vědeckému posouzení Rukopisů královédvorského a zelenohorského [1886]

  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 6, s. 188–192, 15. března 1886. Podepsán T. G. Masaryk.