sv. 19 | Některé pochybnosti paleografické apod. [1886]

  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 6, s. 200–201, 15. března 1886. Podepsán T. G. Masaryk.