sv. 19 | Příloha první [1886]

  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 6, s. 215–221, 15. března 1886. Nepodepsáno.