sv. 19 | Srovnání básní RK a RZ s novějšími díly literárními [1886]

  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 7, s. 265–275, 15. dubna 1886. Sestavili: J. Vančura, J. Vl­ček, T. G. Masaryk.