sv. 20 | Z naší tendenční poezie [1889]

  • Čas, 3, 1889, č. 2, 6. 1. 1889, s. 27–28; č. 4, 19. 1., s. 62–63. Podepsáno G.