sv. 20 | Skřivánčí písně [1889]

  • Čas, 3, 1889, č. 8, 16. 2. 1889, s. 127–128. Podepsáno F.