sv. 20 | Jednání realistů se staročechy [1889]

  • Čas, 3, 1889, č. 12, 16. 3. 1889, s. 189–191. Nepodepsáno.