sv. 20 | O realismu literárním [1889]

  • Čas, 3, 1889, č. 35, 24. 8. 1889, s. 581. Nepodepsáno.