sv. 20 | Studentská otázka [1889]

  • Čas, 3, 1889, č. 44, 26. 10. 1889, s. 713–716; č. 45, 2. 11. 1889, s. 731–734. Nepodepsáno. – Masarykova poznámka o němčině je přetištěna v článku Dr. Rieger a prof. Masaryk o němčině, Čas, 5, 1891, č. 52, 24. 12. 1891, s. 835–836.