sv. 20 | Glosy k politickým našim poměrům [1890]

  • Čas, 4, 1890, č. 23, 7. 6. 1890, s. 361–364. Nepodepsáno.