sv. 20 | Jan Amos Komenský [1890]

  • Kalendář českého studentstva na rok 1891–1892. Redakcí komise kalendářové literárního a řečnického spolku Slavie. Roč. 22. Nákladem literárního a řečnického spolku Slavie 1890, s. 1–4. Několik pasáží z Masarykovy přednášky přináší rovněž Čas, 5, 1891, č. 40, 3. 10. 1891, s. 637–638 (rubrika: Z literatury).