sv. 20 | Návrh programu lidového [1890]

  • Čas, 4, 1890, č. 44, 1. 11. 1890, s. 689–694. Nepodepsáno. Masaryk je spoluautorem zejména části, věnované kulturnímu programu.