sv. 20 | O realisty vzplanul boj [1891]

  • Čas, 5, 1891, č. 5, 31. 1. 1891, s. 75–77. Rubrika: Směs.