sv. 20 | Rozhovor s prof. Masarykem [1891]

  • Politik, 30, 1891, č. 90, 2. 4. 1891, s. 1–2. Český překlad Eine Unterredung mit Prof. Masaryk pořídila Anna Mikulová.