sv. 20 | O stavu kupeckém [1891]

  • Čas, 5, 1891, č. 14, 4. 4. 1891, s. 229–230. Nepodepsáno.