sv. 20 | Zpráva politického odboru [1891]

  • Národní listy, 31, 1891, č. 194, 17. 7. 1891, s. 2–3. Nepodepsáno.