sv. 20 | Pan poslanec prof. Masaryk žádá [1891]

  • Národní listy, 31, 1891, č. 207, 30. 7. 1891, s. 2.