sv. 20 | Poslanec prof. T. G. Masaryk před voliči [1891]

Část Masarykova projevu byla s drobnými úpravami otištěna rovněž v článku Z řeči říšského poslance T. G. Masaryka ve Strakonicích, Čas, 5, 1891, č. 39, 26. 9. 1891, s. 622–624.
  • Národní listy, 31, 1891, č. 263, 24. 9. 1891, příloha II, s. 1–2.