sv. 20 | Katolický sjezd ve Vídni [1889]

  • Čas, 3, 1889, č. 19, 4. 5. 1889, s. 309–312. Nepodepsáno.