sv. 20 | Adresa státoprávní [1889]

  • Čas, 3, 1889, č. 43, 19. 10. 1889, s. 697–699. Podepsáno Pp.