sv. 20 | Mistr Jan Hus na českém sněmu [1889]

  • Čas, 3, 1889, č. 49, 30. 11. 1889, s. 793–798. Nepodepsáno.