sv. 20 | O realismu [1890]

  • Čas, 4, 1890, č. 36, 6. 9. 1890, s. 570–572; č. 37, 13. 9., s. 586–588. Nepodepsáno.