sv. 20 | Vjezd francouzského loďstva [1891]

  • Čas, 5, 1891, č. 33, 15. 8. 1891, s. 521–522. Nepodepsáno.