sv. 20 | Spisy Nikolaje Vasiljeviče Gogola [1891]

  • Čas, 5, 1891, č. 45, 7. 11. 1891, s. 714–716. Nepodepsáno.