sv. 21 | Návrh na podporu výstavby komunikací v Čechách [3. 3. 1892]

Projev na zemském sněmu
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 15–20