sv. 21 | Řeči k postavení okresních školních inspektorů v Haliči [6. 5. 1892]

Projev na říšské radě
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 196–204