sv. 21 | Formální návrh na zřízení kárného výboru [19. 11. 1892]

Projev na říšské radě