sv. 21 | Řeč k petici Sava a Nikoly Pisteliće [27. 10. 1892]

Projev v delegaci říšské rady
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 358–360