sv. 21 | Řeči o správě Bosny a Hercegoviny a formální procedurální návrhy [16. 6. 1893]

Projev v delegaci říšské rady
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 380–403