sv. 3 | Pokus o konkrétní logiku [1886]

  • Poprvé vydáno německy pod názvem Versuch einer concreten Logik - Classification und Organisation der Wissenschaften, Wien 1887.