sv. 4 | Praktická filozofie na základě sociologie [1885]

  • in: Jiří Gabriel – Milan Jelínek – Helena Pavlincová – Jan Zouhar (eds.): Univerzitní přednášky I, Ústav T. G. Masaryka: Praha / Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2011, s. 9–243