sv. 4 | Přednášky T. G. Masaryka na pražské univerzitě v letech 1882–1914 [2011]

Příloha svazku č. 4 Masarykových spisů. Seznam Masarykových univerzitních přednášek publikoval Jaromír Klíma v Novém Atheneu 2, duben 1921, č. 7, s. 318–323. Zde jsme jej doplnili podle soupisu, který v březnu 1947 pořídil Jindřich Zelený na základě Seznamů přednášek UK – viz Masarykův archiv, Fond ÚTGM, karton 41, sl. 39. – Svou vstupní přednášku o Humově skepsi Masaryk na UK přednesl 16. 10. 1882.
  • in: Jiří Gabriel – Milan Jelínek – Helena Pavlincová – Jan Zouhar (eds.): Univerzitní přednášky I, Ústav T. G. Masaryka: Praha / Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2011, s. 447–454