sv. 5 | Dějiny antické filozofie [1905 – rok prvního vydání]

  • Původně vyšlo pod titulem Dějiny antické filozofie, nákladem Spolku Jungmann v pražském „Litografickém ústavu“ J. Klucha asi v roce 1905.
  • in: Jiří Gabriel – Helena Pavlincová – Jan Zouhar (eds.): Univerzitní přednášky II, Ústav T. G. Masaryka: Praha / Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2014, s. 403–515