sv. 9 | Otázka sociální. Základy marxismu filosofické a sociologické. Svazek první [1898]

  • Praha: J. Laichter, 1898, 701 s