sv. 32 | Krajané! [1918]

Přetisk z listu Československý denník vyšel ve sborníku Masaryk a revoluční armáda. Masarykovy projevy k legiím a o legiích v zahraniční revoluci. Praha 1922, s. 165–167. Chybí zde ale podpisová část. Ta naopak nechybí ve sborníku Za svobodu. Obrázková kronika československého revolučního hnutí na Rusi 1914–1920, díl 3. Praha 1924, s. 671–672.
  • Krajané! Československý denník, 1918, nečísl., s. 1., 6. 1.