sv. 19 | Příspěvky k estetickému rozboru RK a RZ [1886]

  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 7, s. 275–298, 15. dubna 1886. Podepsán T. G. Masaryk. Knižně: O studiu děl básnických II. Příspěvky k estetickému rozboru RK a RZ. Buršík a Kohout. Praha 1886.