sv. 32 | Naše vojsko [1918]

Přetisk projevu z Československého denníku publikoval Jaroslav Papoušek v díle Masarykovy projevy a řeči za války II, Dokumenty k Masarykovu pobytu v Rusku. Praha 1920, s. 189–193; dále byl text přetištěn ve sborníku Masaryk a revoluční armáda. Masarykovy projevy k legiím a o legiích v zahraniční revoluci. Praha 1922, s. 180–184; pod názvem „Vnitřní organizace vojska“ text publikoval P. Maxa ve sborníku T. G. Masaryk, V boji za samostatnost. Praha 1927, s. 143–147 (zde s nepůvodními mezititulky). Dále byl projev publikován ve sbornících: Profesor Masaryk a československé vojsko na Rusi. Praha 1923, s. 168–169 (opět pouze část projevu); Za svobodu. Obrázková kronika československého revolučního hnutí na Rusi 1914–1920. Díl 3. Praha 1924, s. 802–804; Masarykova práce. Praha 1930, s. 228 (zde jako část dokumentu číslo 31 s názvem „O demokratismu v armádě“).
VHA Praha, f. OČSNR, k. 23. Kopie, strojopis, česky.
Tiskneme dle znění z Československého denníku.
  • Naše vojsko. Československý denník, 1918, č. 20., s. 1, 16. 2. Projev byl uveden vyjádřením: „Z řeči prof. Masaryka na společné schůzi členů Odbočky ČSNR v Kyjevě 30. ledna 1918.“