sv. 32 | Další nábor do vojska a organizace zajatců [1918]

Dále bylo prohlášení otištěno v Čechoslovák, 4, 1918, č. 120, s. 12, 1.3.
Přetisk z Československého denníku byl publikován ve sbornících Masarykovy projevy a řeči za války II, Dokumenty k Masarykovu pobytu v Rusku. Praha 1920, s. 194–195, a Masaryk a revoluční armáda, Masarykovy projevy k legiím a o legiích v zahraniční revoluci. Praha 1922, s. 185–187. Článek parafrázuje J. Kudela, Profesor Masaryk a československé vojsko na Rusi. Praha 1923, s. 167–168, a také sborník Za svobodu. Obrázková kronika československého revolučního hnutí na Rusi 1914–1920, díl 3. Praha 1924, s. 828.
  • Další nábor do vojska a organisace zajatců. Československý denník, 1918, č. 16, s. 1, 12. 2. Podepsáno: T. G. Masaryk.