sv. 19 | Příloha [1886]

  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 7, s. 307–308, 15. dubna 1886. Podepsán T. G. Masaryk.